Πολιτική Απορρήτου

Όνομα της υπηρεσίας


Transcare VLE


Περιγραφή της υπηρεσίας

Η υπηρεσία Transcare Online Course είναι τόσο ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου όσο και ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, βασισμένο στο σύστημα διαχείρισης μάθησης WordPress LearnDash (https://www.learndash.com/), το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020) έργο TRANSCARE (Συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 881952, Πρόσκληση: REC-AG-2019/REC-RDIS-DISC-AG-2019, https://e-learning.transcare-project.eu/). Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές-ριες, μαιευτές-μαίες, επισκέπτες-ριες υγείας, κ.α.), επαγγελματίες  ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς-ές λειτουργούς, κ.α.), διοικητικούς-ές υπαλλήλους σε δομές υγείας, καθώς και φοιτητές-ριες σχετικών σχολών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Κοινοπραξία Transcare

Στοιχεία επικοινωνίας

Συντονιστής του έργου και οργανισμός εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί εκ μέρους της κοινοπραξίας σε θέματα που αφορούν την παρούσα υπηρεσία, είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή (Γ’ Χειρουργική Κλινική, Δ’ Εσωτερική Κλινική και Β’ Ψυχιατρική Κλινική), Ελλάδα. Η αρμόδια Υπεύθυνη Έργου είναι η κα. Εβίκα Καραμαγκιόλη, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο [email protected].  

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Για την εγγραφή στην υπηρεσία αυτή απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται είναι οι εξής:

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

– Ονοματεπώνυμο

– Όνομα χρήστη

– Κωδικός πρόσβασης

(Ομάδα προσωπικών πληροφοριών Α)


Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε την έρευνα για την εκπαίδευση παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες κατά την εγγραφή ή αφού δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο σύστημα. Θα μπορείτε να εμπλουτίσετε το προφίλ σας με περαιτέρω πληροφορίες.

– Φύλο

– Ζώνη ώρας

– Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

– Έτος γέννησης

– Προτιμώμενη γλώσσα

(Ομάδα προσωπικών πληροφοριών Β)

 

Αν θέλετε να προωθήσετε τα επιτεύγματά σας (που σχετίζονται με τα μαθήματα αυτής της πλατφόρμας) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να το κάνετε αυτό, θα μπορούσατε να εισάγετε τις πληροφορίες για τους συνδέσμους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

– Σύνδεσμος Twitter

– Σύνδεσμος Facebook

– Σύνδεσμος LinkedIn

(Ομάδα προσωπικών πληροφοριών Γ)

 

Όταν συμμετέχετε σε μαθήματα μέσω αυτής της πλατφόρμας, διατηρούνται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την απόδοσή σας. Τέτοιες πληροφορίες είναι:

– Αριθμός και όνομα των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί

– Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα

– Χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων

– Χρόνος ολοκλήρωσης των μαθημάτων

– Επίδοση στα κουίζ

– Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια

– Πιστοποιητικά ολοκλήρωσης

– Ερωτήσεις και σχόλια που λαμβάνονται μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας της πλατφόρμας

– Χρόνος παρακολούθησης βίντεο ή άλλου υλικού μαθημάτων
(Ομάδα προσωπικών πληροφοριών Δ)


Γιατί επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες

Οι Εταίροι του έργου Transcare χρησιμοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, για την εκτέλεση των ακόλουθων σκοπών ανά ομάδα Προσωπικών Πληροφοριών:

Προσωπικές πληροφορίες Ομάδα Α

– Δημιουργία λογαριασμού για εσάς προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα πλατφόρμα. Οι πληροφορίες αυτής της Ομάδας είναι υποχρεωτικές και χωρίς αυτές δεν μπορεί να δημιουργηθεί λογαριασμός. (Απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας).

– Προσφορά και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να περιηγείστε στο Transcare VLE, να εγγράφεστε και να συμμετέχετε σε μαθήματα και προγράμματα στο Transcare VLE και να μαθαίνετε αποτελεσματικά στα εν λόγω μαθήματα και προγράμματα.

– Να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση στις ερωτήσεις σας για τα μαθήματα και την πλατφόρμα, την ενημέρωσή σας για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις των μαθημάτων Transcare, την προώθηση σχετικών θεμάτων.

 

Προσωπικές πληροφορίες Ομάδα Β

– Συμμόρφωση με την απαίτηση της συμφωνίας επιχορήγησης με αρ. 881952, για το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο TRANSCARE (Αριθμός έργου: 881952). Ο σχεδιασμός αυτού του έργου (μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στα σχετικά μαθήματα) απαιτεί τη μέτρηση συγκεκριμένων αριθμών. Οι πληροφορίες της παρούσας ομάδας καλύπτουν την πλειονότητα αυτών των βασικών δεικτών απόδοσης [KPIs]

Προσωπικές πληροφορίες Ομάδα Γ

– Διευκόλυνση της προβολής των επιτευγμάτων σας στο κοινό μέσω των διασυνδέσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές.

Προσωπικές πληροφορίες Ομάδα Δ

– Λειτουργία και βελτίωση του Transcare VLE. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν την κοινότητα του TRANSCARE VLE και επιτρέπουν τη χρήση του TRANSCARE VLE σε κλίμακα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξατομίκευση του TRANSCARE VLE, ώστε η μαθησιακή σας εμπειρία να είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

– Να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση στις ερωτήσεις σας για το μάθημα και την πλατφόρμα, την ενημέρωσή σας για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις του μαθήματος και του TRANSCARE VLE, την εμπορική προώθηση σε εσάς σχετικά με τις προσφορές μαθημάτων, τα προγράμματα, τα νέα και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του έργου TRANSCARE και, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την αποστολή επικοινωνιών σχετικά με νέα και εκδηλώσεις.

– Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας.Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία για να καταστεί δυνατή και να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση και κατακτούν το υλικό των μαθημάτων στο διαδίκτυο. Όπου είναι απαραίτητο για την εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων, όλες οι προσωπικές πληροφορίες ανωνυμοποιούνται.

– Ανάπτυξη και διατήρηση της ασφάλειας και της απόδοσης του TRANSCARE VLE. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση των διακοπών λειτουργίας του TRANSCARE VLE και τη δημιουργία λύσεων λογισμικού, τον εντοπισμό παραβιάσεων του Κώδικα Τιμής και των Όρων Χρήσης και την παρακολούθηση των χρήσεων, των καταχρήσεων και των πιθανών καταχρήσεων του TRANSCARE VLE. Παρακολούθηση της χρήσης του TRANSCARE VLE σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση αναλύσεων για την αξιολόγηση της πρόσβασης και της απόδοσης σε μαθήματα και προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με μαθήματα και για την αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών χρήσης (όχι προσωπικών πληροφοριών) στους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άσκηση, επιβολή και συμμόρφωση με νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε κλητεύσεις, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες και τη διερεύνηση, πρόληψη ή λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, θέματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του TRANSCARE VLE ή άλλων, και όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και την εμπειρία σας στην παρούσα Πλατφόρμα.
Τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα
Οι εταίροι της κοινοπραξίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο διαχειριστής της πλατφόρμας για τη διευκόλυνση των προαναφερθέντων σκοπών.
Διατήρηση δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 χρόνο μετά το τέλος του έργου  με σκοπό την δημιουργία των απαιτούμενων απολογιστικών εκθέσεων του έργου όπως ορίζει η σχετική συμφωνία επιχορήγησης. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμετάκλητα.

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στα δεδομένα σας:

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων


Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες σας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να αφαιρέσετε όλες τις πληροφορίες και το προφίλ σας μέσω της πλατφόρμας.

(Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αλλάξτε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή καταργήστε το λογαριασμό μέσω της καρτέλας Ρύθμιση λογαριασμού).

Εάν χρειάζεστε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε για εσάς ή για να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, τη φορητότητα των δεδομένων ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή (Γ’ Χειρουργική Κλινική, Δ’ Εσωτερική Κλινική και Β’ Ψυχιατρική Κλινική).
Η αρμόδια Υπεύθυνη Έργου είναι η κα Evika Karamagioli, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο [email protected].

Καταγγελία προς την αρμόδια αρχή
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/en.

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Α: Κηφισίας 1-3, PC 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνα: +30210 6475600

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]